Овај викенд Врбас је био место где се окупило око 1.100 учесника манифестације "Панонски вашар". Био је то 44. Фестивал фолклорних традиција Војводине, 14. Фестивал дечијег изворног стваралаштва и Међународни фестивал фолклора.

    Организатор ове манифестације је Културни центар Врбаса и Туристичка организација општине Врбас у сарадњи са Савезом аматерских уметника Војводине. Тако је Врбас ова три дана од 22.-24.09.2023. године био културни и туристички центар Војводине коме су свој допринос дале групе 29 места Војводине. Представили су се оркестри, певачке и играчке групе и културно-уметничка друштва. Фестивал дечијег изворног стваралаштва окупио је 25 група из 22 војвођанска места. Своју традицију и културне вредности представило је 26 националних заједница из Војводине и тиме показало мултикултуралну димензију живота у нашој средини. Фестивал је обухватио и Интернационални фестивал свирања на традиционалним инструментима.

     Очување и неговање културе и обичаја сваког народа је важан заједнички задатак свих нас, а општина Врбас даје свој пуни допринос овом важном задатку подржавајући све облике ових активности. Успостављају се многобројни контакти, познанства и жељно очекују наредне сусрете у нашем граду.