About Me

ОБУКЕ И ТРЕНИНЗИ

ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР за обуке у професионалним и радним вештинама организује нови циклус бесплатних обука за незапослена лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, а имају пребивалиште на територији АП Војводине.

У складу са епидемиолошком ситуацијом и мерама борбе против Covid - 19, део обука који не захтева практичну наставу ће се организовати онлајн путем Zoom апликације.

Обуке које ће бити организоване у наредном периоду :

 • Веб програмирање и дизајн (основни ниво) - ONLINE– 08.2021.
 • Веб програмирање и дизајн (напредни ниво) - ONLINE– 08.2021.
 • Немачки језик - ниво А1 - ONLINE– 07.2021.
 • Енглески језик - ниво А2 - ONLINE– 08.2021.
 • Знаковни језик - ниво А1 - ONLINE– 08.2021.
 • Вођење пословних књига (књиговодство) - ONLINE– август.
 • Основна информатичка обука - 07.2021.
 • Шминкери - август
 • Педикир - август
 • Маникир - август
 • Обука за почетнике у пословању - август
 • Руковођење грађевинским машинама - август
 • Заваривачи - август
 • Лични пратилац детета - септембар

 

ПРИЈАВЕ СЕ ВРШЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

 

Све додатне информације можете пронаћи на сајту www.centar.edu.rs.

 

ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ организује различите програме за школске и студентске групе. Кроз форму интерактивних радионица, активног укључивања младих и остваривања слободног, подстицајног дијалога, заједно са њима преиспитују  различите друштвене феномене полазећи од уметничких дела. Имајући у виду да музејски предмет не носи у себи једну објективну истину и значење, у атмосфери у којој се учење преплиће са забавом, на оваквим радионицама се подстичу млади да траже и дају сопствена значења уметничким делима и искажу ставове и мишљења о темама које се обрађују.

Више о самим радионицама и палети понуда можете пронаћи на линку овде.

 

 

 

ОМЛАДИНСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР INFOPOLIS из Новог Сада је центар отворен за младе људе који су у потрази за различитим информацијама које су им потребне за доношење важних животних одлука и саморазвој.

 • ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ У Инфополису је потпуно бесплатно и намењено је свим младим особама које желе да раде на себи и развоју својих потенцијала, којима је неопходно саветовање на било коју тему и онима којима је неопходна помоћ приликом суочавања са сопственим емоцијама и проблемима.

Рад је индивидуалан, а свој термин можете заказати путем мејла: [email protected] или путем ФБ странице Саветовалишта.

На званичном сајту Инфополиса, можете пронаћи и друге адресе на којима потпуно бесплатно можете добити психолошку подршку. Такође, тамо вас чекају и актуелности о учешћу на пројектима, као и одржавању разних радионица, трибина и предавања на којима сте добродошли.

 

 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ је кровни савез градова и општина Републике Србије које имају Канцеларију за младе и који се активно баве развојем локалне омладинске политике. Национална асоцијација КЗМ тренутно броји 110 чланица градова и општина.

Циљеви којима се бави:

 • Унапређивање правног оквира и општих услова за развој локалног институционалног система омладинске политике у Републици Србији
 • Развијање и унапређивање локалне омладинске политике у градовима и општинама на територији Републике Србије кроз рад Канцеларија за младе
 • Остваривање заједничких интереса свих градова и општина у области омладинске политике
 • Јачање капацитета градова и општина за развој омладинске политике
 • Заступање заједничких утврђених интереса својих чланова, а посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за унапређење квалитета ђивота младих у Републици Србији.

Национална КЗМ реализује низ пројеката у циљу унапређивања положаја младих на нивоу локалне заједнице, организује низ семинара и акција, а све у циљу помоћи и подршке оснаживања омладинске политике на локалном и националном нивоу.

Више о актуелностима и раду Националне КЗМ потражите на линку овде.

 

КРОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЛАДИХ СРБИЈЕ је савез 109 удружења младих и за младе који представља највише независно представничо тело младих у Србији. Као заговарачка платформа за унапређење положаја младих, делује као спона између младих, својих организација чланица и пружаоца услуга за младе - пре свега државе и институција. Визија КОМС-а је стварање подстицајног окружења у којем млади заступају своје интересе и активно учествују у развоју друштва.

Још неке од улога КОМС-а су:

 • Препознавање потреба и заступање интереса младих
 • Служи као платформа за дијалог и сарадњу, а такође и као форум за размену информација и искустава
 • Промовисање, подстицање и подржавање омладинског организовања
 • Подстицање сарадње јавних институција са младима и учествовање у институционалним процесима доношења одлука које су од значаја за младе
 • Анализирање јавних политика - закона, стратегија, буџета и слично
 • Сарађивање са сродним иностраним организацијама и заступање младих у Србији на пољу међународне сарадње
 • Јавно заговарање и заступање интереса младих на локалном, националном и међународном нивоу
 • Давање доприноса изградњи организационих капацитета организација чланица

На сајту КОМС-а у одељку КОНКУРСИ, можеш пронаћи прегршт занимљивих наградних конкурса, пројеката и програма.

Неки од њих су:

 • Наградни конкурс за младе: „Шта је затебе безбедност?“
 • Конкурс за практиканта/практиканткињу - уредника сајта dvadesete.rs
 • Јавни конкурс: “Истраживач/ица сарадника/ца - истраживање о здрављу младих“
 • Одлучионице које се организују као део пројекта „Глас младих у демократским процесима“ који КОМС реализује у сарадњи са Београдском отвореном школом у оквиру програма „Цивилно друштво за унапређење приступања Србије Европској Унији“, уз подршку Шведске
 • масовни онлајн курс: „Основе омладинске политике од локалног до међународног нивоа“

 

САВЕТ ЗА МЛАДЕ је саветодавно тело Владе Републике Србије које подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за њено унапређивање. Савет за младе чине представници/е органа државне управе у чијем су делокругу области од интереса за младе, покрајинског органа управе надлежног за питања младих, удружења и савеза младих, канцеларија за младе, заједнички представник националних савета националних мањина и угледни стручњаци. Најмање једну трећину чланова Савета за младе чине представници младих из реда удружења и савеза младих.

Више о Савету за младе сазнаћене кликом на линк испод:

Савет за младе

Како да постанеш члан/ица Савета за младе?

 • Ако имаш између 15 и 30 година
 • Ако си држављанин Републике Србије
 • Ако активно координираш и учествујеш у креирању, спровођењу и евалуацији омладинске политике на локалном и/или националном нивоу најмање 2 године
 • Ако учествујеш у креирању и спровођењу програма или пројеката усмерених на остваривање стратешких циљева Националне стратегије за младе
 • Уколико имаш искуство у заговарању политика најмање једну годину
 • Ако добро познајеш рад националних и локалних актера омладинске политике и упознат/а си са друштвеним и политичким контекстом у држави
 • Ако примењујеш и промовишеш вредности омладинске политике и активног укључивања младих.

Уколико имаш идеју, предлог или решење за које мислиш да би требало да чују и представници/е младих у Савету за младе и да управо те теме треба да се нађу на дневном реду седнице Савета за младе, слободно можеш своју иницијативу послати на следећу мејл адресу: [email protected] .

Формулар за предлагање иницијативе можеш пронаћи овде.

 

 

НАПОР - Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада је настала 2009. године као резултат иницијативе организација цивилног друштва у Србији, које спроводе омладински рад. Препозната је потреба осигурања квалитета програма омладинског рада, његове стандардизације, професионалности, као и то да буде препознат од стране младих, институција које раде с младима, државе и самог друштва уопште.

Мисија НАПОР-а је стварање и развијање услова за осигурање квалитета и препознавање омладинског рада у циљу развоја потенцијала младих и омладинских радника/радница, који доприносе добробити локалне заједнице и друштва. Визија је да свака млада особа има свог омладинског радника/радницу.

Више о НАПОР-у можеш прочитати на линку овде.

Такође, тамо ћеш пронаћи информације о програмима осигурања квалитета, професионализације, препознавања компетенција и дигиталног омладинског рада.

Како да постанеш члан НАПОР-а:

 • Ако си члан неког удружења које се бави омладинском политиком
 • Да је твоје удружење неполитичког, нестраначког и недобитног карактера
 • Да удружење НЕ промовише нездраве животне стилове, друштвену сегрегацију, антисемитизам, фашизам, расизам, друштвену, етничку и националну нетрпељивост и нетолеранцију, насиље и рат и/или било какав други облик дискриминације
 • Да удружење прихвата Статут, циљеве и Етички кодекс НАПОР-а
 • Да удружење има препоруку 3 чланице НАПОРА-а, од којих 2 морају да буду пуноправне

 

Формулар за пријаву, као и информације о осталој неопходној докуметацији коју треба приложити приликом пријаве ћеш пронаћи овде.

 

МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ СРБИЈЕ су јединствена, непрофитна, невладина, нестраначка организација, у коју се добровољно укључују млади људи како би остварили заједничке идеје, циљеве и неговали своја интересовања.

Визија МИС-а је да буду покретачка снага свима онима којима је циљ да наша планета буде мирније, здравије и праведније место.

Мисија је да, путем образовања, а вођени научним сазнањима, допринесу:

 • Заштити и унапређивању животне средине
 • Промоцији принципа одрживог развоја
 • Стваралаштву и активнијем деловању младих
 • Развоју волонтеризма и промоцији његових вредности
 • Подстичу укључивање младих са потешкоћама у развоју и социјално депривираних група

 

МОТО:

МИСЛИ ВЕЛИКО, УЧИНИ БАР МАЛО - ПОКРЕНИ ЛАВИНУ!

 

За више информација о камповима, пројектима и активностима које организују Млади истраживачи Србије, кликни овде.

 

ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС - основана 2002. године са циљем промовисања и спровођења Темпус програма, а од 2007. године промовише и програм Еразмус Мундус. Од 2009. године промовише програм Жан Моне, а од 2011. године је задужена и за Програм за целоживотно учење.

Од 2014. године, Фондација Темпус је надлежна за спровођење компоненте образовања у оквиру највећег образовног програма Европске уније - Еразмус+, а од фебруара 2019. године, Србија постаје пуноправна чланица Еразмус+ програма, а Фондација Темпус је Национална Еразмус+ агенција.

Фондација је такође, од 2015. године, и канцеларија задужена за спровођење CEEPUS средњеевропског програма за размену студената и наставног особља.

 

Програм Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката мобилности и сарадње у областима високог, општег, стручног и обтазовања одраслих, као и у области младих и спорта.

Нови Еразмус+ програм траје од 2021 - 2027. године и предвиђени буџет за овај седмогодишњи период је око 26 милијарди евра.

Програм Еразмус+ се састоји од три кључне активности - КА1, КА2 и КА3 - Установе и организације из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.

КА1 - Пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина

У пројектима мобилности могу учествовати студенти и наставно особље у високом образовању , наставници и ученици у стручном образовању, едукатори у образовању одраслих и младих и омладински радници у области младих.

Циљеви пројеката мобилности су бројни: држање наставе, похађање обуке, обављање приправничког стажа, признавање стечених ЕСПБ бодова, стицање искуства, нових вештина и професионално усавршавање.

КА2 - Пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси

Пројекти у оквиру кључне активности 2 се односе на сарадњу институција у области образовања, обука, младих и спорта у програмским земљама са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси, као и иновација и изврсности. Ту спадају: модернизација наставних планова и програма, иновирање методологије извођења наставе, унапређивање наставног материјала, обука за одрасле, сарадња са предузећима преко којих се остварују студентске и ученичке праксе и сл.

КА3 - Пројекти за подршку реформи образовних политика, а који су намењени институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања младих

Детаље о томе како пронаћи партнера, написати пројекат и којој институцији се пројекат подноси можеш пронаћи на сајту овде.

 

 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for Univerity Studies) је средњоевропски програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу.

Овај програм омогућава мобилност студената и професора са основним циљем унапређења образовања на високошколским институцијама и омогућава размене у виду:

 • кредитне мобилности
 • истраживачких боравака
 • реализације предавачких активности
 • као и тзв. летњих школа

Детаљне информације о самом програму, начин пријављивања и документацији неопходној за конкурисање можеш видети на сајту CEEPUS III програма.

 

На сајту Фондације Темпус ћеш пронаћи и прегршт семинара, вебинара и радионица које се организују, као и термине за консултације и Инфо дане које организују!

 

 logo_kzm_120x120.png
© 2024, Канцеларија за младе Врбас
Израда и администрација: aXiom.rs

Контакт информације

0648375689 / 0612192833
[email protected]
Маршала Тита 89, 21460 Врбас
www.kzmvrbas.org

Search